Görme EngellilerDerslik Sayısı: 23
Öğretmen Sayısı: 45
Öğrenci Sayısı: 860

2016- 2017 OKULUMUZUN AÇILIŞI GÜNÜ

 Kıymetli veliler, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Konuşmama  Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen 15 Temmuz darbe girişimi direnişinde göğsünü siper eden ve canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi anmanın milli ve insani bir sorumluluk olduğunu belirtirim. Cesareti ve kahramanlığı ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, güvenlik kuvvetlerimiz ile Aziz Türk Milletimizin vatan ve bayrak aşkıyla istiklal ve istikbal mücadelesi için direnişiyle demokrasimizin galip gelmiştir.  Söz konusu vatan olunca milletimizin gücü, iradesi ve kararlılığının gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Geleceğimizi ve ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizi, iyi yetişmiş birer fert olarak, modern bilime dayalı, bilgiyi üreten ve bu bilgileri gelişen teknoloji ile ekonomik yararlılığa çeviren, öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirme de en büyük görev sizlere düşmektedir. Bunları yaparken Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, bu ilkeleri benimsemiş ve davranış haline getirmiş fertler olarak yetiştireceğinize olan inancım tamdır. Eğitimde başarı okul-öğrenci ve aile üçlü sac ayağına bağlıdır. Bu yönüyle öğretim üç tekerlekli bir arabaya benzetilebilir. Tekerleklerden birisinin istenildiği gibi olmaması hareketini engeller. Biz okul olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bunun için öğrencilerin  toplumsal değerlerini koruyarak çağdaş uygarlık yolunda ilerlememizi sağlayacak nesiller yetişmesi  ,  bilişsel yeteneklerini geliştirmeleri için, onlara kendilerinin yapabileceklerini keşfetmelerini sağlayıcı bir ortam hazırlıyoruz. Öğrencilerimizi gelecekte bilimsel davranışa sahip insanlar olmaları için yeni eğitim sistemleri geliştiriyor, bu konuda araştırmalar yapıyor, uygun gördüklerimizi uyguluyoruz. Öğrencilerimizin  güzel imkanlarını, fedakar öğretmenlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bunları yaparken de bir plan ve disiplin içinde yapmalarını istiyoruz. Sayın velilerimizi de her zaman yanımızda görmek isteriz. 2016-2017 Eğitim-öğretim yılının hepimiz için daha başarılı geçmesini temenni ediyorum.                                    MEHMET USLU   Okul Müdürü